Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 892
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Is uw hart standvastig?

Christus de vaste Rots

Wij leven in een tijd waarin veel van de normale of geaccepteerde manieren van gedrag die we in het verleden kenden zijn veranderd en sommige zelfs radicaal. De christelijke moraal wordt verdreven uit de sociale structuur en cultuur van Amerika. Dit laat een vacuüm achter en een vrijzinniger cultuur probeert de lege plaats op te vullen. In Amerika leeft een groeiende zorg over de morele staat van de natie. Veel volwassenen geven toe dat zij onzeker zijn over wat goed of verkeerd is. Zien christenen waarheid en moraal op een totaal andere manier als het algemene publiek of worden ook zij beïnvloed door de toename van wereldgelijkvormigheid en religieus scepticisme? 

Hoewel dit citaat speciaal slaat op Amerika, wil ik toevoegen dat een groot deel van de westerse samenleving zich in eenzelfde vacuüm bevindt.

Veel van de atmosfeer in deze dagen heeft een vorm van dwaasheid. Alles van speciale toiletten voor de transseksueel, tot de terroristische aanslag in Tel Aviv als mensen rustig zitten te eten op een warme avond.

En in de afgelopen week waren er binnen enkele dagen drie gebeurtenissen in Orlando, Florida. Een christelijke artieste, zangeres Christina Grimme, werd na een concert doodgeschoten. Daarna ging een terrorist met veel munitie een nachtclub binnen op zondagochtend 12 juni, doodde 49 mensen en verwondde 50 anderen. Slechts 2 dagen later, op dinsdagavond 14 juni, werd een kleuter bij zijn familie weggesleept door een alligator, terwijl ze op vakantie waren in een hotel van Disney.

Wereldwijd, kunnen we onze gedachten laten gaan en ons bewust worden van de vele crisissen er die gaande zijn en die ons harten raken. We kunnen ons hulpeloos en krachteloos voelen, als we zien hoe de dingen schijnbaar oncontroleerbaar zijn. 

Het is in deze voorspelde tijd, dat ons hart standvastig moet zijn en onverschrokken moet blijven, want wij hebben een Koninkrijk ontvangen dat niet bewogen kan worden, zoals we lezen in Hebreeën 12:28.

Een standvastige toewijding aan God

Ik denk aan Daniël, een jonge man die waarschijnlijk uit een gegoede familie in Jeruzalem kwam. Hij wordt plotseling naar Babylon gedeporteerd en moest aan het hof van Nebukadnezar dienen. Zijn leven veranderde radicaal. Niets in zijn dagelijkse omgeving was hetzelfde. De manier van leven die hij had gekend en waarvan hij verwachtte de rest van zijn leven zo te leven, was plotseling veranderd. Zijn toekomst zag er opeens heel anders uit. Het moet wel een schok voor al zijn plannen en verwachtingen zijn geweest, Maar, hoe had hij kunnen weten dat zelfs te midden van wat voelde als ontreddering en opschudding, hij op zekere dag een adviseur voor een vreemde koning zou zijn!

Daniël maakte een standvastige toewijding aan God, en Zijn volk, die op de proef werd gesteld. Vanuit de beslissing om niet het eten van de tafel van de koning te eten, tot het weigeren om te buigen voor het beeld van de koning, toonden Daniël en zijn vrienden een onbuigzame geest. Die test zou de ultieme kracht en autoriteit van God voor hen tonen.

Wij kunnen geen onderdeel zijn van de krankzinnigheid van deze wereld. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God (1 Korintiërs 3:1-3).

Het is de wijsheid van God die je hart zal geruststellen. Het is de wijsheid van de hemel die alles ziet vanuit een eeuwig gezichtspunt. Zijn wijsheid ziet alles in een juiste focus. 

Daniël zei: ’Gezegend is de Naam van God voor eeuwig en eeuwig; want wijsheid en macht zijn van Hem.’ Hij had het in zijn hart besloten. Hij wist wie God was. Hij had een hemelse manier van denken!

Bewaak je hart

Een krachtige manier om je hart te bewaken, wordt gevonden in 1 Colossenzen 3:1-3. Het spreekt tot je nieuwe plaats en nieuwe persoon.

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
Streef dan naar wat boven is,
Waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is,
U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.

Het is Gods intentie dat wij zo bevestigd en gestabiliseerd zijn door het hemels eeuwige perspectief dat wij op aarde leven op zo’n manier dat het Zijn vrede breng en Zijn wijsheid spreekt in iedere situatie. Als we dat zijn, zal ons hart vastbesloten onwankelbaar zijn in geloof, net als Daniel.

Hebt u, net als Daniël, een standvastige toewijding aan God gedaan?
Bevestigt uw leven deze waarheid krachtig?
Zijn uw voeten stevig geplant op het onwankelbare fundament van Christus, die onze vaste Rots is?

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

juni 2016

Aglow International