Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 911
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Lieflijke wateren van waarheid

DOOR DE VOORZIENIGHEID BESCHIKT LEIDERSCHAP

Peggy Noonan van Sweet Waters of Thruth van Wall Street Journal deelde kortgeleden enige interessante inzichten die mijn aandacht trokken. Denk aan het feit dat: ‘In het verleden, als de wereld in een crisis verkeerde, waren er clusters van geniale mannen en vrouwen van die tijd die op de juiste plaats waren en in staat waren om met de situatie die was ontstaan om te gaan en de wereld te leiden door tijden van spanningen. 

In de eigenlijke vorming van Amerika, waren er mannen als Washington, Franklin, Madison, Hamilton, Monroe en anderen. Ten tijde van de tweede wereldoorlog was er Franklin D Roosevelt, Winston Churchill en Charles De Gaulle, de president van Frankrijk. In de tachtiger jaren zagen we Johannes Paulus de II, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Lech Walesa en Vaclav Havel die de wereld door de crisis leidde.’

Zij waren historische figuren nodig in historische omstandigheden.

Wij leven nu in zo’n zelfde tijd. Alles schijnt ondersteboven te worden gegooid. De orde die de dingen de afgelopen 70 jaar, sinds de tweede wereldoorlog, geregeerd heeft wordt ter zijde gesteld. Door terrorisme en golven van immigratie worden hele naties voor onze ogen veranderd. Wij zijn een wereld in oorlog of we dit nu willen of niet.

Dr. Sebastiaan Gorka, een terrorisme expert heeft gezegd: ‘Overal waar we kijken, staat de wereld in brand’. De werkelijke strijd is een strijd om het kalifaat te kronen. Er is een oproep om ‘zachte’ doelen aan te vallen, grote bijeenkomsten van ongewapende burgers. Wij staan allemaal in de frontlinie van deze oorlog. Het is niet iets dat ergens anders gebeurt. Je hoeft geen uniform of een geweer te dragen. Je moet je bewust zijn van wat er om je heen gebeurt. Ga niet al starend op je iPhone en sms’en door het leven.”

Dit is een andere oorlog dan die ooit tevoren gestreden is. De realiteit ligt voor onze deur. De toename van het aanvallen van het terrorisme sinds 2000 is schrikbarend. Deze aanvallen zijn niet beperkt tot 1 natie of 1 werelddeel. Zij gaan van Afrika tot Europa, van India tot de Verenigde Staten.

Ja, het lijkt erop dat Gorka gelijk heeft. De wereld staat in brand. En wie zijn de leiders op de juiste plaats. Op dit moment in de geschiedenis die de wereld door de huidige crisis zullen leiden? Ik geloof dat wij dat zijn! Gods volk. Het volk dat God heeft gevormd voor Zichzelf en voor deze specifieke tijd in de geschiedenis.

VOORBEREIDING

Ik denk aan de boodschappen die Aglow Internationaal deze afgelopen paar jaar heeft ontvangen en ik realiseer mij de vele manieren waarop God ons heeft voorbereid; sprekend in onze bediening. Zelfs de Joodse man uit Jeruzalem en de Pakistaanse man in Hong Kong, met hun boodschap dat ‘de tijd is kort en het is tijd om de mensen klaar te maken’, was profetisch op het juiste moment. 

Asher Intrater, van Revive Israël heeft gezegd: ‘Wij zijn niet gereed om de demonische krachten waar tegen wij stand moeten houden onder ogen te zien.”’Wij zijn in een tijd van voorbereiding en afzondering, net zoals het proces waar Mozes doorheen ging.

Mozes zou worden gebruikt om zijn plaats in te nemen tegenover een boosaardige leider van een boosaardige wereldregering. Hij had geen boodschap aan Mozes of zijn God. God riep Zijn volk om vanonder dat leiderschap te komen en zou Mozes gebruiken om Gods bedoeling aan een goddeloze leider en een goddeloze macht mee te delen. Mozes zorgde de plagen gebeurden. Uiteindelijk sprak hij tot de zee en het water scheidde zich uiteen.

Vandaag de dag komen wij opnieuw op tegen een andere goddeloze macht. De opkomst van het radicale islamitische terrorisme die ons tot een proces heeft gedwongen, dat lijkt op het proces waar Mozes doorheen ging, zodat wij door God gebruikt kunnen worden om stand te houden in deze tijd en tot de omstandigheden te spreken die op dat moment nodig zijn.

De islam is de grootste uitdaging die de wereld en de kerk vandaag de dag onder ogen moet zien. Toch zijn we vaak betrokken bij dezelfde zonden waarbij de wereld betrokken is. Wij worden opgeroepen om ‘tevoorschijn te komen en aparte gezet te worden’.

Jesaja had een revolutionair visioen van de Heiligheid van God die maakte dat hij uitriep: ‘Wee mij, ik ben een mens van onreine lippen.’
‘In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van Zijn Majesteit. Door het luide roepen, schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit; Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft, en nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien.’

Hij zag de Heer in zij Heiligheid. Hij zag de Heiligheid van God en het opende zijn ogen. Het veranderde zijn perspectief. Hij zag zijn eigen onreinheid.
God zet ons apart. Hij reinigt ons en brengt ons tot een diepere relatie met Hem. Er is een verlangen in ons hart naar Zijn heiligheid en reinheid.

REINIGING

Als ik spreek over heiliging, spreek ik niet over religieuze praktijken die eigen gerechtigheid of een soort van eigendunk brengt. Wij begrijpen dat het hele christelijke leven, een leven is dat spontaan voor de Heer wordt geleefd …omdat Zijn leven in ons is. Waarlijk, ‘ik ben het niet langer die leeft, maar Christus leeft in mij.’ We vertrouwen op dat leven.

Aan de andere kant, spreek ik over een bewust worden en een diep verlangen in ons hart dat ons op een kostbare manier door Zijn Geest meer op Hem doet lijken, zoals niet eerder is gezien. Hudson Taylor zegt het in zijn levensgeschiedenis ‘Geestelijk Geheim’ heel eenvoudig:

Christus ontvangen is het begin van heiligheid.
Christus liefhebben is gevorderde heiligheid
Christus gezien als altijd aanwezig is volkomen heiligheid.

Ja het is waar, wanneer we Christus ontvangen, ontvangen wij alles. 

Toch, is er een strijd om heiligheid. De strijd is om ons toe te rusten, om ons klaar te maken om in de komende tijd onze stand in te nemen. Zoals Mozes de wateren scheidde, zo zullen wij de hemelen openen. Wij spreken van wonderen en tekenen. Zij zullen gemakkelijk uit ons leven stromen als wij door gaan om de Geest van God toe te staan om ons verder te reinigen van de wereld. Hij vormt een leger voor Zichzelf, een volk voor Zijn glorie, een volk van heiligheid en een volk die de kracht van zijn glorie in hun wezen zullen dragen.

Toen Jesaja het uitriep vanwege zijn eigen onreinheid, nam een van de serafs een vurige kool van het altaar en ‘hij raakte zijn mond er mee aan en zei, Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn te niet gedaan.’ Jesaja 6:6-7

Er zijn dingen die ons kunnen grijpen, onze gedachten, onze houding, onze conversatie. Ik denk dat wij ons niet realiseren hoe diep we geïnfecteerd zijn met de wereld. Wij zijn gewend aan de wereld om ons heen en de ziekelijke atmosfeer heeft ieder deel van onze natuur beïnvloed. Wij hebben geleerd om onheilig te leven en zijn dat gaan zien als de natuurlijke manier.

‘Een nieuw kanaal moet worden gegraven door de woestijn van ons leven om de lieflijke wateren van de waarheid genezing te laten brengen in onze ziekte.’ A.W.Tozer.

Wat we bedenken als toebehorend aan God moet worden gezien als Heilig.

Mijn hart barst van verlangen om die plaats binnen te gaan met God. Het is geen gevoel van veroordeling, maar van vrolijkheid. God graaft door de woestijn van mijn hart om meer van Zichzelf in mij uit te storten. Ga ja daarin met mij mee?

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

februari 2017

Aglow International