Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 863
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Sla je pinnen in de grond

AGLOW HEEFT VEEL PINNEN UITGEZET IN DE WERELD

Dat was wat Graham Cooke de vorige week verklaarde, toen hij met verschillende van ons om de conferentietafel zat. Ik vroeg hem op die gedachte in te gaan en dit is wat hij zei.

“Aglow heeft een geschiedenis met God die ongebruikelijk is. Aglow is in 170 landen en heeft een zeker vertrouwen met God verdiend. Je hebt het recht verdiend om hier te zijn. Je hebt dingen uit het niets geplant. Aglow is een groep die alleen staat en je hebt het op de moeilijke manier ge-daan. Je hebt dingen gepionierd. Je weet hoe te bidden. Je weet hoe te strijden. Je doet al 48 jaar mee, en je bent er nog steeds. Je bent in 48 jaar gegroeid en je hebt overwonnen. Je hebt een GROOT deel in het Koninkrijk en wordt sterk vertrouwd. God weet wat Hij heeft en waarin Hij kan vertrouwen.

BELOFTEN EN PROFETISCHE WOORDEN

Een paal is iets in de grond dat een bepaald terrein of territorium afbakent. Een paal spreekt ook over het recht op iets hebben. God heeft tot Aglow gesproken gedurende de 48 jaar van haar geschiedenis en heeft ons voortdurend aangemoedigd om vrijmoedig te zijn en onze voeten te planten, om territorium voor Zijn Koninkrijk in bezit te nemen. Hij heeft ons beloften en profetische woorden gegeven die ons voortdurend onze toekomst hebben laten zien. Het was geschiedenis gesproken voor het gebeurde. Wij hebben instemmend gereageerd, gevolgd door actie. Zoals je me in voorgaande blogs hebt horen zeggen, het lange bereik van Aglow heeft waarschijnlijk meer naties en meer mensen geraakt dan wij ooit zullen weten.

Beloften en profetische woorden zijn bestemd om ons in bezit te nemen voor het doel van God. Sommige profetische woorden zijn zo groot dat het moeilijk is om ermee te leven. Zij overweldigen ons. De implicatie ervan is indrukwekkend. Zij openen zo’n grote ruimte om ons heen dat wij ons er klein en onbelangrijk in voelen. Wij realiseren ons dat wij nog maar net onze ruimte om te groeien hebben ontdekt. 

God heeft gesproken en wij moeten groeien om te passen in dat wat Hij in ons heeft gezien. Voor profetie in zijn geheel kan worden vervuld moet het leven in onze harten want het gaat om identiteit en bestemming. Wij moeten samen werken met de belofte in onze innerlijke mens en wij moeten leren hoe daarmee te leven. Wij bezitten alles door Majesteit. Na profetie komt het pro-ces van ontwikkeling.

Sinds de profetische verandering die kwam in 2003, heeft Aglow veel belangrijke en feitelijke woorden ontvangen. Toen het profetische woord kwam in 2008, gesproken door Graham Cook, voelde het alsof er een deur wijd open werd geblazen. “Je hebt een open hemel. Je hebt een open hemel. Je hebt een open hemel.” Het woord werd keer op keer herhaald.

Wij vingen de frisse wind van de Geest, de wind van Zijn beweging is machtig in ons midden, sprekend tot ons over onze toekomst en we gaan door om verder te gaan met grote intentie in gebed, in de naties in groei.

2014 CONFERENTIE

En opnieuw werden woorden van bemoediging toegevoegd in de nationale conferentie in de V.S. in 2014. “Ik heb de plaatsen uitgezet, zegt de Heer, waar ik je specifieke autoriteit zal geven om te overwinnen als je de geheimen van Majesteit leert. Ik heb territorium dat je toebehoort. Je moet je bezittingen in bezit nemen. Je moet een volk worden van beloften. Je moet grens bepaler worden in het Koninkrijk.

“Zoek niet alleen het territorium, maar weet hoe je dat territorium in bezit moet nemen. Wandelen in de Geest betekent erkennen dat iedere plaats die we in bezit nemen aan ons behoort zolang we er zijn. “Stap in die plaats van volheid. Mijn wil is om je op een hoger niveau te brengen. Vele dingen zullen tegen je op komen, maar Mijn glimlach is over je.

“Wordt op geen enkele manier ontmoedigd door de vijand.
“Ik zet je vrij van offer.
“Ik zet je vrij in overvloed.
“Ik zet je vrij in gunst.
“Ik zet je vrij in volheid.
“Dit is de tijd dat je opstaat en ik roep je op om op te staan, niveau, na niveau, na niveau.”

Tot besluit, deel ik een tekst die vele malen voor mij een persoonlijke bemoediging is geweest. Zelfs al was het een woord dat gegeven werd aan de Israëlieten in tijd van dorheid , toch spreekt het van voortgaande groei, leven en gunst van God. Het was een profetisch woord dat nog moest worden vervuld, en het toont ook de intentie van God zijn volk te zegenen zodat zij zullen op-staan.

“Maak de plaats voor uw tent wijd, en span de kleden van uw woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij u uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken.” Jesaja 54:2-3.

God spreekt tot Aglow dat wij de plaats van onze tent moeten vergroten, de plaats van ons verblijf uitbreiden, om niet spaarzaam te zijn, maar de touwen te verlengen, en de pinnen te verster-ken! Wij hebben een deel in deze wereld die groter is dan je je misschien bewust bent. Je hebt getrouw in Aglow gezaaid, je leven, je financiën, je gebeden, je geloof in God. Het is tijd om al datgene dat is gedaan te oogsten. Regeer in de naam van Jezus en verjaag de vijand in jouw omgeving. Wij zullen deze aarde bewandelen met ons hart en onze gedachten gericht op de Hemel en waar we ook zullen gaan, waar de zool van onze voet zal treden, daar zullen wij de Hemel brengen en de hel verjagen. En we zullen het doen in Jezus Naam en voor Zijn zaak.

Zet je grenspalen wijd in de grond!

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

september 2015

Aglow International