Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 902
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Verwacht het onmogelijke

Kleurige lichten die schitteren, feestelijke versieringen die warmte en vreugde brengen en de glorieuze klanken van “Vreugde op aard” vullen de lucht als onze aandacht opnieuw wordt gevestigd op de geboorte van Jezus. De tijd van het jaar brengt een glimlach op ons gezicht, en een gevoel van verwachting en blijdschap als we samenkomen met vrienden en familie. Het is een tijd om te delen in liefde en gaven.

EEN ONVERWACHTE GAVE

Laat me u vertellen over iemand die een onverwachte gave ontving na jaren van teleurstelling, van hopen, wachten, en misschien tijden van opgeven.

Ik spreek over een verhaal dat zich ontvouwd in Lukas 1. Het is het verhaal van Zacharias en Elizabeth. Zacharias en Elizabeth waren beiden rechtvaardige mensen. Zij wandelden beide in al de wetten en geboden van de Heer … onberispelijk! Toch, hadden zij geen kind! Elizabeth was onvruchtbaar en nu waren zij beide al op leeftijd! Dit lijkt een verhaal te zijn met een punt op het eind van de regel. Hoe kon het leven de duidelijke feiten veranderen zoals ze ons zijn verteld? Zij waren de leeftijd om kinderen te krijgen al gepasseerd.

In die dagen, werd het hebben van kinderen gezien als een teken van de gunst van God. Daarom werd het kinderloos zijn gezien als een teken van Zijn ongenoegen en een vernederende situatie. Het was de droom van iedere vrouw dat zij kinderen zou baren, speciaal een zoon.

Omdat zij beide rechtvaardige mensen waren en wandelden in al de geboden en wetten van de Heer op onberispelijke wijze, leek zonde niet het probleem te zijn. Hun harten waren open en recht voor de Heer. Toch, hun gebed om een kind was onbeantwoord en schijnbaar niet gehoord. Zij hadden geen kind. Zij hadden gebeden, geloofd, gehoopt, en gewacht, maar nog steeds geen baby … en nu, de onmogelijkheid van de oudere leeftijd.

Er komt een punt in het leven, waar je bij jezelf denkt, ik denk dat datgene waar ik op gehoopt heb nooit zal gebeuren en je hart doet pijn. Het is iets waar je met God over hebt gesproken, Toch, het antwoord op je gebeden lijkt vertraagd … vertraagd al zoveel jaren dat er in je hart een stil gevoel van opgeven is.

EEN ONVERWACHT ANTWOORD

Terwijl Zacharias bezig was met zijn dienst in de tempel, zag hij iets in zijn ooghoek. Het was een engel die voor hem stond aan de rechter kant van het altaar. Zacharias schrok hevig en vrees overviel hem. Toen de engel begon te spreken deed hij een aankondiging die de oude man dwaas in de oren moet hebben geklonken. “Wees niet bang, je gebed is gehoord.” Ik zou denken “welk gebed is dat dan? Waar heb je het precies over? Ik heb vele gebeden gebeden gedurende mijn lange leven. Ik ben een oude man. Heb je het over een speciaal gebed wat gewichtig en belangrijk was?”

De engel sprak verder. “Je vrouw Elizabeth zal je een zoon geven, en je zult hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht ven Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer.”

JE GEBED IS GEHOORD

Hoewel er meer is in dit verhaal, wil ik hier stoppen om je te bemoedigen; je gebed is gehoord. Misschien ben jij degene die bij zichzelf dacht dat hetgeen waarvoor je hebt gebeden wel nooit zal gebeuren. Die plaats van hoop, dromen, en verwachting die je graag vervuld had gezien, zal wel nooit gebeuren.

NIETS, NIETS, NIETS IS ONMOGELIJK BIJ GOD!

Zo zeker als God in de levens van Zacharias en Elizabeth stapte op zo’n onverwachte wijze, kan Hij ook in jouw leven stappen. Hij kan leven voortbrengen uit ogenschijnlijke dorheid en overvloed uit het niets. “Want uw maker is uw man, de Heer der Heerscharen is Zijn naam” Jesaja 54. Hij is geen impotente echtgenoot, maar een gever van leven en hoop. Hij is de bron van leven voor een ieder van ons.

HET JAAR 2017

Als we naar 2017 toegaan, en als we doorgaan in het dienen van God, moeten we ongelooflijke wonderen verwachten. Hij wil in onze levens komen, in onze wereld. Hij wil het onverwachte doen, Hij wil Zijn Majesteit openbaren. Hij wil kanker genezen, artritis, diabetes en andere soorten van ziekten. Hij wil doen wat onmogelijk is in de ogen van de wereld.

Hij wil onze gedachten en onze geest openen om een grotere openbaring van Hem te ontvangen, zodat we weten hoe te leven en Hem de glorie te geven in dit uur.  De Heilige Geest komt met een nieuwe uitstorting vanuit de hemel die iedereen met leven zal vervullen! Hij verandert water in wijn en Hij heeft het beste voor het laatst bewaard. Hij wil ons op een nieuwe wijze met Zijn tegenwoordigheid omhullen.

MAAK EEN VOLK GEREED, BEREID VOOR DE HEER

Johannes de Doper, degene die uit Zacharias en Elizabeth werd geboren, was voortgebracht om “het volk gereed te maken voor de Heer.”

Aglow, we hebben hetzelfde doel ontvangen; om een volk gereed te maken voor de wederkomst van de Heer. Wat een heilige roeping. Wat een gelegenheid om opmerkzaam te zijn en bewust van elke indicatie van de Heilige Geest om te spreken, te bidden, en in contact te komen met anderen die Jezus nodig hebben.

Zonder de gebeden en het geloof van Zacharias en Elizabeth, zou de wereld nooit een Johannes de Doper hebben gehad, Stel je voor!
Waar wacht de wereld op door jouw gebeden?

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

december 2016

Aglow International