Wat Aglow is

Aglow is een warme plek, waar je gezien en geliefd wordt. Je wordt bevestigd om in je identiteit te gaan staan en te groeien in wie je bent. Er is gewilligheid om te leren en de bereidheid om de uitdagingen aan te pakken die God geeft. Om op te staan in Gods kracht en autoriteit. 

Aglow is een plek waar de bijbel open gaat en tijd is voor gebed. Elk samenzijn is een plaats van Gods heerlijkheid. Er is een krachtige beweging van de Heilige Geest en vrijheid voor de gaven van de Geest. Ruimte om profetische woorden uit te spreken en woorden van genezing. Ruimte voor profetische aanbidding. Bijeenkomsten bewegen mee in wat God geeft en hebben een flexibele indeling.

Aglow kenmerkt zich door liefdevolle relaties. Er is belangstelling voor elkaar, een atmosfeer om elkaar te bemoedigen en aan te moedigen. De Aglow medewerkers zijn verbonden met elkaar. Een team kan niet goed functioneren zonder verbonden te zijn met Aglow regionaal en nationaal. Samen zijn we Aglow in Nederland, hebben we elkaar nodig en zijn een aanvulling op elkaar. We zijn verbonden met Aglow International en hebben deel aan de wereldwijde visie van Aglow. 

Aglow is een beweging die durft te gaan waar God roept. Er is vrijheid voor teams en individuele personen om nieuwe avonturen aan te gaan en ’te lopen op water’. Aglow is fris en sprankelend, vol van Gods leven. Staat open voor Gods vernieuwing en de wegen die God aangeeft. 

Missie van Aglow

Het uitdelen van Gods liefde en het brengen van hoop kenmerkt Aglow. Als christenen zijn wij geroepen om te vertellen dat God leeft en echte vrijheid geeft, maar het is de kracht van de Heilige Geest die mensen raakt en levens verandert.

Organisatie Aglow

  • Aglow is een wereldwijde, interkerkelijke organisatie bestaande uit vrouwen en mannen met één enkel doel: te zien dat Gods wil wordt gedaan op aarde net als in de hemel.
  • Het is een van de netwerken die God op de aarde heeft gebouwd om Zijn doelen in de eindtijd te bereiken. De grote kracht van dit netwerk is de breedte ervan – het tonen van Gods macht, heerschappij en autoriteit in 170 landen. Weten hoe we moeten opstaan in deze veranderende tijd en Gods waarheid proclameren en zo de aarde verbinden met de hemelse plannen. Dat is de kracht van wie we zijn.

Aglow Nederland

  • Wordt gedragen door gebed. Iedere medewerker is deel van het gebedsleger. Je zou kunnen zeggen: Aglow is gebed.
  • Brengt een ontmoeting teweeg tussen christenen uit heel Nederland en vele kerken en wil een plek bieden aan mensen van diverse leeftijden.
  • Organiseert bijeenkomsten waar mensen elkaar ontmoeten en opgebouwd worden in hun geloof. Plaatselijke teams in het land organiseren dit maandelijks in kleine en grote groepen. 
  • Geeft onderwijs over het leven vanuit de nieuwe mens. Het leven van Jezus wat vernieuwing van denken betekent. 
  • Organiseert jaarlijks een inspirerende conferentie. Een weekend in Gods tegenwoordigheid met krachtige tijden van aanbidding en gepassioneerde sprekers.

Financiën 

Aglow is afhankelijk van giften. Ons verlangen is om in Nederland het levend evangelie door te geven, zodat ons land verandert! Uw steun is nodig, in gebed en financiën. U kunt een gift overmaken op IBAN nummer: NL 72 RABO 0136 4129 63 t.n.v. Aglow Nederland, Barendrecht. Aglow beschikt over de ANBI status van de belastingdienst. Al je giften zijn belastingaftrekbaar. 

Engelstalige Aglow Afdelingen in Nederland

In Nederland is ook een Engelstalige Aglow actief. Dit is onderdeel van de Europese Engelstalige Aglow die afdelingen heeft in Nederland, België, Duitsland, Spanje en Luxemburg. Meer informatie vind je op de website European English Aglow.

Aglow International

Informatie over Aglow International en het wereldwijde werk van Aglow vind je op de website van Aglow International.